Zgłoszenie uszkodzenia w transporcie

W chwili odbioru przesyłki należy dokładnie sprawdzić jej stan oraz zawartość. Jeśli stwierdzone zostaną uszkodzenia lub braki w przesyłce, należy sporządzić protokół szkodowy z kurierem doręczającym. Bardzo ważne jest, aby w protokole tym opisać stan faktyczny przesyłki w chwili odbioru [zdarza się że kurierzy wymuszają podpisanie wypisanego przez siebie protokołu w którym to opisany stan zabezpieczenia przesyłki lub rodzaj uszkodzeń nie jest zgodny ze stanem faktycznym]. Pamiętaj, zawsze masz prawo sprawdzić w obecności kuriera stan i zawartość paczki.

Zwróć uwagę, że protokół szkodowy to Twoje jedyne potwierdzenie, że paczka dotarła do Ciebie uszkodzona, żądaj go od kuriera bezwzględnie i bezzwłocznie.

Numer listu przewozowego*
Opis uszkodzenia*
Skan lub zdjęcie protokołu szkodowego spisanego z kurierem*
Wybierz pliki
Zdjęcia uszkodzeń*
Wybierz pliki
Telefon kontaktowy*
Zatwierdź

 Skontaktujemy się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego i ustalimy szczegóły dalszej realizacji zamówienia oraz likwidacji szkody przez firmę kurierską.