Zgłoszenie reklamacji w ramach gwarancji producenta

  1. Wypełnij poniższy formularz.
  2. Zapakuj i zabezpiecz części - transport zwracanych części odbywa się na koszt i ryzyko zwracającego.
  3. Na przesyłce umieść napis REKLAMACJA oraz numer faktury lub paragonu.
  4. Nadaj przesyłkę na adres: CEMASZ, Starogliwicka 91H, 44-121 Gliwice. Telefon dla kuriera 32 722 03 37
Numer faktury / paragonu*
Nazwa / Oznaczenie / Numer części zgłaszanych w ramach gwarancji*
Marka i model maszyny w której zainstalowano części*
Stan licznika motogodzin maszyny w chwili wykrycia wady*
Liczba motogodzin użytkowania części*
Opis wady*
W jakich okolicznościach doszło do wystąpienia wady*
Jak ujawniono wadę*
Oczekiwania klienta*
Telefon kontaktowy do zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego*
Sposób dostawy części do CEMASZ Sp. z o.o.*
Imię Nazwisko nadawcy przesyłki*
Zatwierdź