Formularz zwrotu prawidłowo dostarczonych części - dla podmiotów nie będących konsumentem w myśl przepisów

  1. Wypełnij poniższy formularz.
  2. Na przesyłce umieść napis ZWROT oraz numer faktury lub paragonu.
  3. Nadaj przesyłkę na adres: CEMASZ, Starogliwicka 91H, 44-121 Gliwice. Telefon dla kuriera 32 722 03 37
  4. Zapakuj i zabezpiecz części - transport zwracanych części odbywa się na koszt i ryzyko zwracającego.
  5. Zwracane części:

  • umieść w oryginalnym opakowaniu [jeśli było], posiadającym etykietę z kodem kreskowym

  • nie posiadające opakowania jednostkowego - posiadają etykietę z kodem przyklejoną na tej części lub przywieszce z kodem kreskowym

  • nie mogą nosić śladu montażu czy użytkowania

Zwrot części do 14 dni od chwili ich otrzymania*
Zwrotom nie podlegają prawidłowo dostarczone części -  sprowadzone na zamówienie klienta*
Numer telefonu zwracającego*
Adres e-mail zwracającego*
Oznaczenie / Nazwa / Ilość zwracanych części*
Imię Nazwisko nadawcy przesyłki*
Sposób wysyłki / dostawy części do magazynu CEMASZ Sp. z o.o.*
Akceptuję opłatę manipulacyjną: 20% wartości zwracanych części*
Numer faktury / paragonu*
NIP nabywcy*
Zatwierdź

Przygotowanie produktów do odesłania

Części:

1. zwracane części umieść w oryginalnych opakowaniach wraz z etykietą - ułatwi nam to identyfikację zwracanych części
2. zabezpiecz części wewnątrz przesyłki przed przemieszczaniem się
3. elementy delikatne zabezpiecz przed uszkodzeniem przez pozostałą zawartość przesyłki
4. umieść zawartość w opakowaniu zewnętrznym
5. użyj wypełnienia aby zabezpieczyć przesyłkę wewnątrz opakowania
6. zaklej i zabezpiecz przesyłkę do transportu
7. nadaj przesyłkę i zachowaj dowód nadania

 

Szyby:

1. szybę umieść w kartonie lub skrzyni w taki sposób aby nie dotykała żadnej krawędzi ani ściany opakowania

2. zabezpiecz szybę przed przemieszczaniem się wewnątrz opakowania 

3. zamknij skrzynię lub karton i sprawdź czy szyba nie przemieszcza się wewnątrz opakowania [potrząśnij, obróć w każdą możliwą stronę]
4. jeśli szyba przemieszcza się wewnątrz opakowania - wróć do punktu 2
5. umieść na opakowaniu zewnętrznym oznaczenia / naklejki OSTROŻNIE SZKŁO oraz inne wymagane przez przewoźnika
6. sporządź oświadczenie o stanie przesyłki
7. nadaj przesyłkę i potwierdź oświadczenie o stanie przesyłki
8. zachowaj dowód nadania i oświadczenie